2023/11/07
跳至内容

常见问题

 1.

参 观 海 岸 公 园 是 否 需 要 预 先 申 请 ?

  - 六 个 海 岸 公 园 容 许  市 民 自 由 参 观 及 进 行 指 定 康 乐 活 动 , 如 : 游 水 、 浮 潜 、 水 肺 潜 水 、 独 木 舟 及 其 他 船 艇 活 动 ( 但 船 艇 不 能 以 超 逾 10 海 里 的 速 度 行 驶 及 于 泊 船 区 以 外 抛 锚 ), 而 不 用 预 先 申 请 。
     
2. 海 岸 公 园 的 开 放 时 间 ?
  - 全 年 24 小 时 开 放 。
     
3. 可 否 以 陆 路 驾 车 前 往 海 下 湾 海 岸 公 园 ?
  - 私 家 车 辆 ( 包 括 旅 游 巴 士 ) 司 机 / 需 持 许 可 证 , 方 可 驶 过 北 潭 涌 关 闸 , 前 往 海 下 村 。 有 关 申 请 许 可 证 事 宜 , 可 致 电 西 贡 郊 野 公 园 游 客 中 心 查 询 : 3129 3056 / 2792 7365 。

然 而 , 一 般 情 况 下 , 我 们 鼓 励 市 民 乘 坐 公 共 交 通 公 具 前 往 。 交 通 资 料 请 浏 览   前 往 各 海 岸 公 园 的 交 通 资 料
     
4. 可 否 在  鹤 咀 海 岸 保 护 区 进 行 水 上 活 动 ?
  - 不 可 以,根 据 « 海 岸 公 园 及 海 岸 保 护 区 规 例 »,在 海 岸 公 园 或 海 岸保 护 区 内 , 均 禁 止 进 行 滑 水 ( 包 括 操 作 喷 射 滑 橇 或 水 上 电 单 车 ); 而 在 海 岸 保 护 区 内 亦 禁 止 游 泳、潜 水 及 进 行 任 何 船 艇 活 动。
   
5. 游 览 海 岸 公 园 前 , 有 什 么 事 宜 是 需 要 预 备 的 ?
  - 海 岸 公 园 主 要 位 于 较 为 偏 远 之 郊 野 地 区 , 游 客 在 郊 游 前 应 预 备 足 够 的 饮 用 食 水 及 粮 食 。 在 郊 外 活 动 时 应 穿 着 浅 色 长 袖 衫 、 戴 帽 子 、 长 裤 及 适 当 地 涂 上 防 晒 用 品 及 防 虫 膏 以 防 止 晒 伤 被 蚊 虫 叮 咬 。
     
6. 海 岸 公 园 内 有 什 么 活 动 被 禁 止 ?
  - 未 经 许 可 捕 鱼 、 钓 鱼 、 捕 猎 、 收 集 或 拥 有 野 生 动 植 物 或 其 部 分
  - 干 扰 受 保 护 的 海 洋 生 物 的 卵 、 幼 雏 及 哺 育 场
  - 持 有 拖 网 、 鱼 枪 、 炸 药 或 可 用 作 捕 鱼 的 化 学 剂 或 电 殛 装 置
  - 滑 水 、 高 速 滑 水 或 驾 驶 水 上 电 单 车
  - 以 超 逾 10海 里 的 速 度 驾 驶 船 艇
  破 坏 沿 岸 任 何 海 滩 、 泥 滩 、 悬 崖 及 海 床
  - 毁 坏 政 府 告 示 、 标 记 等 装 置
  - 阻 塞 水 道 或 污 染 海 水 或 抛 弃 垃 圾
  - 未 经 许 可 进 行 商 业 活 动 、 团 体 活 动 、 系 泊 及 碇 泊
  - 海 产 养 殖
     
7. 为 何 在 海 岸 公 园 内 不 可 堆 沙 堡 , 翻 弄 石 头 、 检 拾 海 洋 动 植 物 及 其 部 份 ?
  - 海 岸 公 园 的 成 立 目 的 , 最 主 要 是 保 护 天 然 海 岸 环 境 。 在 海 岸 公 园 内 ,   不 同 生 境 的 生 物 多 样 性 及 生 物 量 都 远 比 在 海 岸 公 园 以 外 的 相 同 生 境 高 。 而  不 少 海 岸 动 物 都 是  栖 身 于 大 石 或 沙 土 下 , 以 避 免 外 露 于 烈 日 之 下 或 让 其 敌 人 易 于 发 现 。 所 以 挖 沙 或 翻 弄 石 头 等 行 为 不 可 在 海 岸 公 园 内 进 行 。

此 外 , 自 然 界 中 任 何 动 植 物 都 有 其 角 色 , 即 使  该 生 物 已 经 死 去 。 例 子 包 括 : 不 同 大 少 的 海 螺 外 壳 可 以 成 为 寄 居 蟹 的 居 所 以 供 寄 居 蟹 生 长 及 防 备 敌 人 。 因 此 于 海 岸 公 园 游 览 时 , 应 尽 量 减 低 对 海 岸 动 物 的 骚 扰 , 大 家 应 该 利 用 眼 睛 去 观 察 , 利 用 拍 照 或 绘 画 去 记 下 有 趣 的 动 植 物 形 态 。
     
8. 市 民 可 不 可 以 参 观 海 下 湾 海 洋 生 物 中 心 ?
  - 海 下 湾 海 洋 生 物 中 心 由 世 界 自 然 ( 香 港 ) 基 金 会 负 责 管 理 。 有 关 该 中 心 的 资 料 , 请 向 世 界 自 然 ( 香 港 ) 基 金 会 查 询 。
     
9. 渔 护 署 有 没 有 提 供 以 船 只 (包 括 玻 璃 底 船 )观 察 珊 瑚 的 活 动 ?
  - 渔 护 署 并 没 有 提 供 以 船 只 观 察 珊 瑚 的 活 动 。
     
10. 我 想 和 亲 友 在 星 期 日 参 加 海 岸 公 园 科 安 排 的 海 下 湾 生 态 游 活 动 , 可 否 预 先 报 名 ?
  - 由 渔 护 署 提 供 的 海 下 湾 生 态 游 活 动 不 设 预 先 报 名 , 参 加 者 需 于 活 动 当 日 亲 自 到 海 岸 公 园 护 理 员 站 岗 报 名 。 详 情 请 浏 览 海 下 湾 生 态 导 游
     
11. 学 生 习 作 查 询
  - 渔 农 自 然 护 理 署 经 常 收 到 有 关 学 生 习 作 的 查 询 。 其 实 , 大 部 分 的 查 询 内 容 可 在 本 署 网 页 内 找 到 , 如 海 岸 公 园 介 绍 、 设 施 、 法 例 、 教 育 服 务 、 生 态 资 料 、 海 岸 公 园 游 客 守 则 等 。
  - 如 需 要 进 一 步 的 资 料 , 欢 迎 向 本 署 查 询 。 为 协 助 我 们 迅 速 提 供 合 适 资 料 , 请 详 细 列 明 习 作 内 容 及 欲 查 询 的 资 料 。 此 外 , 亦 请 提 供 研 究 建 议 书 , 列 出 己 参 考 的 文 献 及 术 语 释 义 。
  - 由 于 涉 及 版 权 问 题 , 本 署 不 会 向 学 生 发 放 有 关 郊 野 公 园 或 生 态 资 料 的 相 片 。
     
12. 有 关 海 岸 公 园 的 其 他 查 询 , 可 致 电 政 府 热 线 1823。
   
 
上 一 页   返 回 页 首